Vizija GZ Semič

Objavljeno v GZ Semič DNE 14.02.2018 14:22

Vizija delovanja GZ Semič

Vsekakor je prav, da se ozremo v preteklost, ko so se naši predniki vsak posebej borili s pošastjo, ki se ji reče ogenj, ki je sicer eden najpomembnejših pogojev življenja, hkrati pa tudi nosilec gorja, nesreče, žalosti, smrti v mnogih tisočletjih obstoja človeštva, dokler se pred slabim stoletjem in pol ni porodila ideja, kako ta svetel in prepotreben pogoj življenja ukrotiti. Iz te ideje se je rodila "gasilska organizacija", ki je izražala humanost, ki predstavlja najbolj plemenito vrlino človekove dejavnosti. Osnovno spoznanje je bilo, da se skupina lažje upira gorju, ki ga prinaša ogenj, kakor posameznik. Spoznanje, da v nesreči nisi sam, je čudovito. To spoznanje predstavlja "gasilska organizacija". Glede na to ni težko usmeriti misli v sedanjost oziroma prihodnost.

Odnosi znotraj zveze so bili do sedaj deležni velike pozornosti, kar je vidno tudi iz odnosov, ki vladajo med samimi društvi, in v odnosu do zveze. So zelo pristni in temeljijo na medsebojni pomoči ter razumevanju drug drugega. Tudi v prihodnje si želimo ohraniti pridobljeno raven odnosov, poskušati jih bomo še nadgraditi, tako da bi delovali kot velika družina.

Gasilska regija Bala krajina je še mlajša kot naša gasilska zveza. Odnose znotraj nje še tkemo in želimo, da bi v prihodnosti začeli načrtovati skupno požarno-varnostno strategijo za celotno Belo krajino, in sicer na področju izobraževanja, specifične strateške tehnike, pri povezovanju mladih in preventivni dejavnosti.

Sodelovanje s sosednjimi gasilskimi zvezami in regijami je že sedaj vzorno, in sicer bolj z zvezami dolenjske regije, v kateri je do nedavnega bila tudi naša zveza. V zadnjem času smo vložili kar nekaj napora za navezavo stikov s sosednjo gasilsko zvezo Kočevje, s katero delimo skupni požarni okoliš - Kočevski Rog, torej imamo skupni problem, o katerem smo se že pogovarjali, v prihodnje pa si želimo, da bi lahko z načrtovanjem skupnega operativnega delovanja tudi praktično preizkusili in uskladili delovanje operativnih gasilskih enot v obeh zvezah. Vsekakor pa bomo vlagali še večje napore, da bodo odnosi z vsemi sosedami še boljši, kot so sedaj.

Izhodišča za vizijo operativne dejavnosti:

Strategija razvoja gasilstva v občini Semič je bila sprejeta in potrjena na občinskem svetu že leta 2000. V strategiji je obravnavano 10-letno obdobje, in sicer naslednje teme: 

 • razvrstitev operativnih enot – kategorizacija, 
 • merila za razvrščanje teritorialnih gasilskih enot, 
 • trenutno stanje po merilih, 
 • primerjava članstva v operativnih enotah in tehnike (merila/dejansko), 
 • analiza usposobljenosti gasilskega vodstvenega kadra, 
 • okvirni časovni plan nabave večje tehnike. 

Požarni okoliš obsega celotno območje Občine Semič, ki meri 147 km2, od tega je približno 97 km2 pokritih z gozdom in približno 10 km2 zapuščenih travnikov in pašnikov. Značilnosti površine so zelo velike reliefne razlike na kratke razdalje, saj znašajo tudi do 800 m. 

Potencialna požarna in druge nevarnosti, ki jih je veliko, so pogojene že z naravnimi značilnostmi požarnega okoliša in infrastrukturo v tem okolišu: industrijski objekti, blokovska naselja, zgoščenost naselij, razpršenost naselij, pomanjkanje požarne vode, pomladanski požigi v naravi in drugo. 

Opremljenost operativnih enot je načrtovana glede na požarni okoliš in potencialne ogroženosti. Minimalna opremljenost gasilskih enot je določena z uredbo, ki ima časovno omejitev, in sicer leto 2009, ko naj bi bile vse gasilske enote opremljene v skladu s tem predpisom. Naše delovanje je usmerjeno v to, da bi zadostili zahtevam predpisa oziroma da bi glede na zahtevnost požarnega okoliša naše gasilske enote opremili tako, da bodo kos nalogam v vsakem trenutku.  

Izobraževanje in usposabljanje je bilo že do sedaj osnova, kako priti do izobraženega in usposobljenega gasilskega kadra na vseh nivoji gasilske organizacije. Dobro se zavedamo, da je samo izobražen in usposobljen gasilec lahko kos vedno novim nalogam, ki jih gasilcem nalaga skupnost. Glede na to načrtujemo tudi v prihodnosti še več osnovnega in specialističnega izobraževanja gasilcev. Osnovno izobraževanje bomo organizirali na nivoju zveze. Nadaljevalno pa bomo poskušali organizirati po  dogovoru na nivoju gasilske regije Bela krajina in v gasilski šoli na Igu. 

Financiranje je obrobna dejavnost, brez katere si ne moremo zamišljati gasilske dejavnosti. Sicer smo gasilci na splošno znani, da znamo vsak pridobljeni tolar oplemenititi, kar je razvidno iz prispevkov. Tudi v tekočem letu bomo gasilski proračun oplemenitili s prispevki dobrotnikov za sto procentov. V prihodnje si bomo ob na zastavljenih načrtih prizadevali na vseh nivojih, da jih bomo tudi finančno uresničili. 

 

Ob našem jubileju se želiva zahvaliti vsem, ki so nam do sedaj stali ob strani ter nam pomagali, in jih hkrati prosiva, da to storijo tudi v prihodnosti.

Prebrano 1774 krat Nazadnje urejano na 0, 04.05.2018 13:29

Koledar dogodkov

Maj 2021
P T S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualno

 • 1. posvet gasilskih mentorjev Bele krajine

  V petek in soboto, 14. in 15. februarja, je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekal prvi posvet mentorjev gasilske mladine znotraj belokranjske regije, ki ga je organizirala Mladinska komisija regijskega

 • ZAKLJUČEK TEČAJA ZA VIŠJEGA GASILCA

  V četrtek, 31.10.2019, je na Štekljevcu potekala svečana podelitev činov in priznanj za tečajnike belokranjske regije, ki so v letu 2018/19 uspešno zaključili tečaj za vodjo skupine in si tako

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
© 2018 Gasilska zveza Semič. Vse pravice pridržane. Spletno stran poganja: SpletnoMesto.si